Essen Racik ikan Bandeng

Bandeng 1

55000

Kode : Bandeng no 1

Aroma : Lychee + Strawberry + Beef

Bandeng 2

55000

Kode : Bandeng no 2

Aroma : Salmon + Nangka + Bolu

Bandeng 3

55000

Kode : Bandeng no 3

Aroma : Tengiri + Choya + Krupuk

Bandeng 4

55000

Kode : Bandeng no 4

Aroma : Walang + Kroto + Buttermilk

Bandeng 5

55000

Kode : Bandeng no 5

Aroma : Bulus + Kepiting + Choya

Bandeng 6

55000

Kode : Bandeng no 6

Aroma : Lychee + Melon + Blewah + Salmon